Vi förenklar din hantering av leverantörsfakturor!

Fakturawebben.se

Fakturawebben.se är en molnbaserad tjänst för digital hantering av leverantörsfakturor. Affärsidén är att kunna erbjuda ett system som möter både stora och små kunders behov av ett användarvänligt och lättadministrerat system som uppfyller de krav på funktionalitet och flexibilitet som ställs på leverantörsfakturaflödet.

Vad vi erbjuder

Fakturawebben.se kan erbjuda ett komplett fakturaflöde från skanning, datoriserad tolkning och analys av fakturor, kontering, attestering, attestering av betalningar och export till redovisningssystem. Tjänsten hämtar bland annat information så som kontoplaner, resultatenheter och projekt från redovisningsprogrammet.

Logga in

Har du glömt ditt lösenord?
Har du problem att logga in?
Logga inHur det fungerar

Leverantörsfakturan anländer antingen som ett brev med posten eller som en pdf-fil med e-post. Fakturan laddas sedan upp till Fakturawebben.se för att passera genom alla steg i fakturaprocessen för att slutligen läsas in i redovisningen.